MMA Root

منتخب بنیل داریوش🎙گزارش فارسی🎙 beneil dariush highlightsمنتخب بنیل داریوش🎙گزارش فارسی🎙 beneil dariush highlights

بنیل داریوش (به انگلیسی: Beneil Dariush) (6 مه زاده در ارومیه 1989) مبارز ترکیبی حرفهای ایرانیتبار آمریستای ایرد او در دسته سبکوزن یوافسی به رقابت میپردازد. نسب داریوش به آشوریان ایران می‌رسد. داریوش در سال ۲۰۰۷ شروع به آموختن رشتهٔ جوجیتسو برزیلی کرد. او پس از پنج سال فعالیت و دریافت کمربندهای آبی، بنفش ve قهوه‌ای، قهرمان جهان در این رشته شر دای شر دای شر دای شر نهدای شر نهدای شر نهدای شر نهدای و پس از داریوش در ژانویهٔ سال ۲۰۱۴ نخستین مبارزه رسمی خود را یواف‌سی با برد مقابل جیسون‌های شروع کرد. او تا فوریه سال 2018, 19 بار به مبارزه پرداخته که 14 بار به پیروزی رسیدهاست و در ردهبندی دسته سبکوزن جهان در رتبه سوم قرار دارد افتخارات و دستاوردها در مبارزات ترکیبی ویرایش عنوان نمایش شب یوافسی (2 بار) ورود به UFC عنوان احترام در قفس UFC City Games RITC Games and Games RITC Games RITC Games #BeneilDariush #بنیل_داریوش #ufc #mma #ام.ام_

#منتخب #بنیل #داریوشگزارش #فارسی #beneil #dariush #highlights